Chociaż wiekowy Windows XP od pół roku nie ma powszechnie dostępnego wsparcia technicznego (w tym poprawek bezpieczeństwa), niektóre instytucje nadal z niego korzystają. Dotyczy to nie tylko firm komercyjnych, organizacji pożytku publicznego, ale także resortów siłowych, w tym wywiadu. Co ciekawe – dotyczy to zarówno polskiej Agencji Wywiadu, jak i rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Informację o tym udało mi się uzyskać w sposób pośredni.

Ponieważ połączenia przez Internet są kontrolowane w skali globalnej, niektóre agencje wywiadowcze do komunikacji z agentami nadal wykorzystują stare, sprawdzone metody. Do bezpiecznego przesyłania krótkich komunikatów wykorzystuje się jednokierunkowe łącze głosowe, czyli stacje numeryczne. Stacje te działają na falach krótkich i emitują monotonne ciągi cyfr, nadawanych automatycznie generowanym głosem lub telegrafią – alfabetem Morse’a. Śledzeniem takich emisji zajmuje się między innymi grupa entuzjastów skupiona wokół portalu Priyom.org (priyom – ros. Прием – odbiór, także w znaczeniu odbierania sygnałów radiowych). Radioamatorzy odbierają sygnały różnych stacji, analizują ich zawartość oraz coś, co zazwyczaj unika przeciętnemu słuchaczowi – charakterystykę sygnału i szczegóły techniczne. Dzięki specjalnym antenom potrafią zlokalizować nadajnik. Słuchają całej pracy nadajnika, także wtedy, gdy sama wiadomość już została nadana. Analizują przy tym każde odstępstwa i posiadają szczegółowy harmonogram aktywności każdej ze stacji. Wynikiem analizy ruchu są bardzo ciekawe spostrzeżenia.
Radioamatorzy słuchający różnych stacji numerycznych od dawna nasłuchiwali emisji stacji E11 przypisywanej działalności polskiej Agencji Wywiadu. Już kilka miesięcy temu zdarzyła się „wpadka”, która polegała na tym, że zamknięto system Windows XP przy dołączonym wyjściu z karty dźwiękowej do załączonego nadajnika. Dźwięk zamykania Windows XP poszedł w eter i był słyszalny co najmniej w Europie i Ameryce Północnej. Podobne pomyłki zanotowano także 8 sierpnia bieżącego roku.
Oto właśnie ta pierwsza emisja E11 (stacji nazywanej oblique), nie nosi ona żadnego komunikatu, a jedynie numer wiadomości 576/00 (fiver seven six oblique zero zero).

Tuż przed piątą minutą nagrania (4:56), po zakończeniu nadawania wiadomości słychać dźwięk zamykania systemu, pochodzi on z tego samego nadajnika. Nagranie pochodzi z kanału Tomasza Hetmera (totoCZ na kanale IRC #priyom).

Z Windows XP korzysta również agencja GRU, która informacje do swoich agentów wysyła za pomocą różnych stacji numerycznych. 15 października radioamatorzy z grupy priyom.org zarejestrowali sygnał dźwiękowy Windows XP, emitowany przy odłączeniu urządzenia USB. Został on nadany tuż po zakończeniu emisji samego sygnału stacji numerycznej, oznaczanej jako X06.

Wniosek jest jednoznaczny – nawet agencje wywiadu nadal korzystają z Windows XP, mimo to, że nie jest to bezpieczny system. Choćby dlatego, że nie posiada już powszechnie dostępnego wsparcia technicznego a dla znaczącej większości maszyn nie są publikowane poprawki bezpieczeństwa.