Niejednokrotnie zdarza się, że aplikacja się załamuje. Wtedy automat lub operator uruchamia aplikację ponownie, ale często się traci przy tym zapisane informacje o pracy oprogramowania. Aby znaleźć przyczynę załamania oprogramowania przeprowadza się dość skomplikowane testy. Proces wykrywania błędów i usuwania problemów z aplikacją można znacznie usprawnić dzięki możliwości najnowszej wersji Javy. Opcja ta nazywa się Flight Recorder. O tej możliwości mówi mój rozmówca: Georges Saab, Vice President of Development, Java Platform w firmie Oracle.