Rok temu opisywaliśmy infrastrukturę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale koncentrowaliśmy się na tym, co dzieje się w studio TVP podczas Finału. W najbliższym numerze chcę przedstawić Czytelnikom całość infrastruktury, która obejmuje także hosting serwisu, który podczas finału przeżywa istne oblężenie, gdy obciążenie idzie w grube gigabity a serwery aplikacyjne naprawdę mają co robić.
Ubiegłoroczny tekst, z Andrzejem „Szerszeniem” Gałczyńskim, (informatykiem Orkiestry) na okładce, był pierwszą publikacją opisującą techniczne zagadnienia pracy IT podczas finału WOŚP, opublikowaną w branżowym czasopiśmie.
Dzisiaj przekazaliśmy na ręce Jurka Owsiaka egzemplarz tygodnika Computerworld oraz pierwszy wydruk okładki po jej zatwierdzeniu przez Redaktora Naczelnego.
Jurek Owsiak pokazuje egzemplarz tygodnika Computerworld

Jurek (woli, by mówić po imieniu) mówi:

Bardzo cenię publikacje w branżowych czasopismach, pokazujemy w ten sposób ludziom, że wykorzystujemy najnowszą technologię. Co roku stawiamy poprzeczkę coraz wyżej.
Uruchomiliśmy coś, co nie miało precedensu w historii medycyny w naszym kraju (mowa o przesiewowych badaniach słuchu, przyp MM), system działa w około 550 szpitalach, przebadano 3 miliony noworodków. Mamy cztery inne programy medyczne i jeden edukacyjny.
W XIX Finale zbiórkę organizowaliśmy także na portalach społecznościowych, Internet wykorzystujemy od dawna, jest to świetne medium.

Fundacja WOŚP jest jedyną organizacją pożytku publicznego w Polsce, która charakteryzuje się tak ekstremalną zmiennością obciążenia usług IT – dzięki pełnemu przekazaniu obsługi na barki partnerów (ATM, Cisco, Oracle), możemy mówić o praktycznym wdrożeniu technologii cloud computing do obsługi szczytów obciążenia. Partnerzy muszą poradzić sobie z wieloma problemami technicznymi – od skalowania obciążenia i łączy, aż po zapewnienie bezpieczeństwa danych. To wszystko będzie opisane w najbliższym numerze tygodnika Computerworld.