Standardem animacji webowej jest obecnie Flash, ale niektóre z urządzeń nie mogą z niego skorzystać ze względów innych niż technologiczne. Na ratunek przychodzi wtedy HTML5, ale wymaga to pisania dużej ilości kodu. Bardzo ciekawe narzędzie, które importuje plik Flasha i na jego podstawie produkuje kod HTML5 zaprezentowano dosłownie przed chwilą w sesji Sneak Peeks, na konferencji Max2010 w Los Angeles.
Nie jest to jedyna nowość. Można napisać pojedynczą aplikację w ten sposób, by wykrywała pracę w przeglądarce telefonie lub tablecie i stosowała odpowiedni do tego szablon CSS. Niby nic wielkiego, ale ColdFusion robi to automatycznie.
Być może uprości to pracę deweloperów.
Można także szybko utworzyć animacje w HTML5, na przykład galerię internetową, bez pisania kodu.
Robi się coraz ciekawiej.