Są organizacje, które bardzo szybko zwiększają zasoby IT, wykonując masowe, zaawansowane operacje. Gdy zadanie się kończy, równie szybko wracają do typowego rozmiaru infrastruktury IT. Taką organizacją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na co dzień jest to kilkanaście stacji roboczych (teraz już są to laptopy) i serwer oraz strona hostowana u operatora hostingowego. Gdy zbliża się finał, uruchamiana jest potężna machina obliczeniowa. W studio TV instalowane są całe rzędy terminali, w pomieszczeniu obok uruchamiany jest zestaw serwerów i macierzy, chroniony za pomocą profesjonalnych urządzeń, połączony ze światem przy pomocy dwóch niezależnych łącz. W serwisie Allegro wydziela się specjalne zasoby tylko na potrzeby zbiórki pieniędzy przez Fundację. Po zakończeniu finału, gdy transmisja TV się kończy, odbywa się sprzątanie, pakowanie i demontaż. Następnego dnia Fundacja jest już w typowym, niewielkim rozmiarze firmy z sektora MSP. W numerze 3-4 tygodnika Computerworld postaram się opisać fenomen tak dużych, sprawnych i szybkich zmian wielkości IT w firmie.

Andrzej Gałczyński, informatyk WOŚP
Na zdjęciu – Andrzej Gałczyński, informatyk WOŚP.